Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Aktualności

Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Cieszymy się, że od sierpnia możemy razem z Centrum Służby Rodzinie współprowadzić Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Łodzi. Centrum służy niesieniu pomocy wszystkim obcokrajowcom mieszkającym w Łodzi. Oferuje wsparcie prawne, informacyjno-administracyjne, psychologiczne i edukacyjne. Daje możliwość integracji i poznania naszego miasta, organizuje spotkania, wycieczki, warsztaty kulturowe i zajęcia animacyjno-integracyjne. Więcej informacji na https://cw.lodz.pl/